Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Χρονοδιάγραμμα & προθεσμίες


Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2008: Υποβολή εργασιών προς την Οργανωτική Επιτροπή
30 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2008: Αξιολόγηση εργασιών από τους κριτές
Μέχρι την 20η Δεκεμβρίου: Ενημέρωση των συγγραφέων για την αξιολόγηση των εργασιών
31 Δεκεμβρίου 2008: Προθεσμία καταβολής μειωμένου κόστους εγγραφής
Μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2009: Υποβολή διορθωμένων εργασιών

Δείτε επίσης

Οδηγίες