Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Στρογγυλά τραπέζια


Στα πλαίσια του 9ου Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν Στρογγυλά Τραπέζια για επίκαιρα θέματα με σημαντική κοινωνική απήχηση. Σκοπός των Στρογγυλών Τραπεζιών θα είναι η ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων στη συζήτηση, που θα ακολουθήσει έπειτα από μία έως δύο σύντομες τοποθετήσεις προσκεκλημένων εισηγητών, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων ή/και συγκεκριμένων προτάσεων.

Δείτε επίσης

Οδηγίες