Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Προσκεκλημένων ομιλιτών


Η Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Συμποσίου προτίθεται να συμπεριλάβει στο επιστημονικό πρόγραμμα διαλέξεις από καταξιωμένους διεθνώς επιστήμονες. Οι διαλέξεις των προσκεκλημένων επιστημόνων θα πραγματεύονται θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας. Ο αριθμός και τα αντικείμενα των διαλέξεων που θα παρουσιαστούν θα γίνουν γνωστά πριν από το Συμπόσιο

Δείτε επίσης

Οδηγίες