Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Εκθεση Φωτογραφίας:

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 9ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας και των 25 χρόνων του θεσμού οργανώνουμε Εκθεση Φωτογραφίας στον χώρο του Συμποσίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ωκεανογραφική-Αλιευτική Ερευνα & Ανθρωπος».


PDF Αρχείο Word Αρχείο