Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Παρουσίαση εργασιών


Προφορικές Παρουσιάσεις
Σε κάθε συνεδρία θα παρουσιαστούν προφορικά οκτώ εισηγήσεις διάρκειας δώδεκα λεπτών. Μετά από κάθε παρουσίαση προβλέπεται χρόνος τριών λεπτών για ερωτήσεις. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί σε λογισμικό Microsoft Powerpoint για Windows.

Αναρτημένες Παρουσιάσεις (Posters)
Για τις αναρτημένες εισηγήσεις (posters) προβλέπεται δίλεπτη προφορική παρουσίαση. Τα posters θα εκτίθενται στο χώρο όπου θα γίνονται τα διαλείμματα καφέ με σκοπό τη μέγιστη δυνατή επισκεψιμότητά τους. Οι διαστάσεις των posters θα πρέπει να είναι 84 Χ 119 εκατοστά (format Α0).

Δείτε επίσης

Οδηγίες