Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΚάθε αλληλογραφία σχετική με το Συμπόσιο, συμπεριλαμ-
βανομένης της υποβολής των εργασιών, θα πρέπει να απευ-
θύνεται προς την:


Οργανωτική Επιτροπή
9ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
46,7ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου
Τ.Θ.: 712, Τ.Κ.: 190 13, Ανάβυσσος
Τηλ.: (+30) 22910 76380/76368, Φαξ: (+30) 22910 76347
Ηλ. Ταχυδρ.: symposium@ath.hcmr.gr
http://symposia.ath.hcmr.gr


Δείτε επίσης

Οδηγίες